Yuvarlama

yuvarlama yapılacak basamağın sağındaki rakam;

5 ya da 5’ten büyükse yuvarlanan basamaktaki rakam 1 arttırılır, sağındaki diğer basamaklar sıfır yapılır

5’ten küçük ise yuvarlanan basamaktaki rakam değişmez, sağındak diger basamaklar sıfır yapılır.

gösterimlerde ondalık gösterimlerde virgülden sonra sayının sonuna yazılan sıfırlar sayının değerini değiştirmez

Bir cevap yazın