üslü ifadeler çarpma bölme

üslü sayılarda işlemler

üslü sayılarda işlemler nasıl yapılır?

çarpma işlemi

Üslü sayılarda çarpma işlemi yaparken ilk yapmamız gereken tabanları ya da üsleri kontrol etmektir

Tabanlar aynıysa

Tabanların aynı olduğu durumlarda   

 .4³    sorusunu çözerken ifadeleri açarız

4.4.4.4.4 olacağı için sonuç 

4 olur . 

Kısa yoldan tabanların aynı olduğu durumlarda ortak taban yazılır üsler toplanarak üsse yazılır.

 

üslü ifadeler çarpma bölme

Tabanlar farklı fakat birbirinin üssü olarak yazılabiliyorsa

Tabanlar farklı ise ortak bir taban oluşturabilir mi kontrol etmek gerekir. Bu noktada tabanı en küçük hale getirmek işimizi kolaylaştırabilir 

 

4   sayısı    2²   

8 sayısı      2³ olarak yazılabilir .

 

4.8²

şeklinde verilen bi işlemi çözelim 

iki sayıyı da 2 tabanında yazarız

2².(2³)²=2⁸

sonucunu elde ederiz

 

Tabanlar farklı üsler aynıysa

Üslerin aynı olması farklı tabanlardan elimizde eşit sayıda olduğu anlamına gelir ,bu sayıları ikişerli gruplandırdığımızda 

5³.4³   

5.5.5.4.4.4

(5.4).(5.4).(5.4)

(20).(20).(20)

şeklinde yazıldığında 

20³

sonucunu elde ederiz

 

kısa yol

Üslü ifadelerde çarpma işlemi yaparken tabanlar farklı  üsler aynıysa tabanlar çarpılır tabana yazılır üs aynı kalır.

üslü ifadelerde bölme işlemi

Tabanlar aynıysa

Bölme işlemi yapılırken tabanlar aynı üsler farklı ise payın (bölünen sayının  ) üssünden paydanın (bölen sayının ) üssü çıkarılarak sonucun üssüne yazılır ;eşit olan taban sonucunun tabanını oluşturur.

Tabanlar farklı fakat birbirinin üssü olarak yazılabiliyorsa

Ortak taban oluşturacak şekilde  düzenleme işlemi yapıldıktan sonra , tabanlar aynı olacağı için üsler çıkarılır.

Tabanlar farklı üsler aynıysa

Aynı olan  üs yazılır ve tabanlar birbirine bölünür.

Üslü sayılarda toplama çıkarma işlemleri yapılabilir mi? nelere dikkat etmek gerekir ?nasıl ?

Üslü sayılarda toplama çıkarma gibi bi işlem yapabilmenin tek şartı vardır , o şartta tabanın ve üssün aynı olabilmesidir eğer taban ve üssü aynı yapabilirsek üslü ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi yapabiliriz.

³örnek :

2.+5.=     2 tane 2³ ile 5 tane 2³ ün toplamı gibi basit mantık geliştirebiliriz bu durumda sonuç 7 tane 2³ olacaktır.

2.+5.=  7.

NOT

Çok basit olmasına rağmen bazen verilen üslü ifadenin yanında sayı yoksa katsayısını 1 almalıyız.

örnek :

2.+=    

2.+1.=  3.

gerçek sayılar

Gerçek sayılar Ondalık ifadelerin karekökleri Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. Ondalık...

Read More