eşlik benzerlik

Kazanımlar

M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.
a) Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirlemeye yönelik etkinliklere yer verilir.
b) Eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer çokgenlerde ise karşılık
gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının orantılı olduğu vurgulanır. Eş çokgenlerin benzer
olduğu ancak benzer çokgenlerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. KKK, AKA gibi üçgenlerde
eşlik ve benzerlik kuralları özel olarak verilmez.
c) Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir.
M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
a) Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir.
b) Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
c) Çokgenlerde benzerlik problemlerine girilmez.

Eşlik

Karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir.

resim animasyon

önemli not :Çokgenin yansıması ileri geri yukarı aşağı hareket etmesi ,ya da dönmesi açı ve kenar uzunluğu etkilemeyeceğinden başlangıçtaki şekille son durumdaki şekil eştir. 

resim animasyon

Eşliği ifade ederken yazım önemlidir. Karşılıklı eş olan açıların bulunduğu köşeler aynı sırayla yazılır.

eşlikle ilgili test etkinlik alıştırma

Benzerlik

Açı ölçüleri eşlik de olduğu gibi aynı kenar uzunlukları orantılıdır .

sembolüyle gösterilir.

Açı ölçüleri eşlik de olduğu gibi aynı kenar uzunlukları orantılıdır .

önemli not : Benzerlik verilen bir çokgenin büyümüş ya da küçültülmüş hali gibi düşünebliriz.

Dikkat etmemiz gereken kenarlar arasında bir orantı oluşması gerektiğidir.

 

resim animasyon

Benzer şekillerde aynı olan açının karşısındaki benzer olan kenarlar oranlanarak benzerlik oranı elde edilir.

resim animasyon

Düzgün çokgenlerden kenar sayısı aynı olanlara benzerdir.

Düzgün beşgenlerin bir açı ölçüsü herzaman 108 olur.

Ya da bütün karelerin iç açı ölçüleri 90 derecedir.

 

resim animasyon

Benzerlikle ilgili açıların verilmediği bazı sorularda   paralellikten ve diklikten  faydalanarak aynı olan açıları buluruz.

örnek soru