5.SINIF ÜÇGENLER KONU ANLATIMI

M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.


a) Temel elemanlar olarak kenar, köşe, iç açı ve köşegen tanıtılır.
b) Yalnızca dışbükey çokgenler ele alınır.
c) İç açıların toplamı ve köşegen sayısına değinilmez

M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır

a) Kareli, noktalı, izometrik kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
b) Açılarına göre üçgen oluştururken veya yorumlarken 90°’lik bir açının bir kâğıdın köşesi, gönye,
açıölçer veya benzeri bir araç kullanılarak belirlenmesi çalışmalarına yer verilir

M.5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.


İç açıların ölçüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak etkinliklere yer verilir.

M.5.2.3.2. Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur


Çevre uzunluğunu tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.

ÜÇGEN NEDİR ?

Doğrusal olmayan 3 noktanın birleştirilmesiyle oluşan geometrik şekile üçgen denir.

Açılarına göre üçgenler

Üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180 derecedir.

Açılarına göre üçgenler 3 kategoriye ayrılır.

Dik üçgenler

Açıların biri 90° olan üçgenlerdir.

Dar açılı üçgenler 

Bütün açıları  90° den küçük olan üçgenlerdir.

 Geniş açılı üçgenler

Açıların biri 90° den büyük olan üçgenlerdir.

Kenarlarına göre üçgenler

Eşkenar üçgen=üç kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgendir.

İkizkenar üçgen=iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlerdir.

çeşitkenar üçgen =Bütün kenar uzunlukları farklı olan üçgenlerdir.