üçgenler

M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

a) Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını
oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
b) Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini
belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.

M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

 

a) Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir.
b) Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer verilebilir.

M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

a) (1) Üç kenarının uzunluğu, (2) bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, (3) iki kenar uzunluğu ile
bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır.
b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara yer verilebilir.

M.8.3.1.5. Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. a) Pisagor bağıntısının gerçek hayat uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilir.

b) Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısını kullanarak bulma
çalışmalarına yer verilir. İki nokta arasındaki uzaklık formülü verilmez.
c) Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağıntısını kullanarak karar
vermeye yönelik çalışmalar yapılır.

üçgende yükseklik

 

Üçgende bir köşeden karşısındaki kenara veya kenarın uzantısına çizilen en kısa mesafeye yükseklik denir.

 

 

Dar açılı üçgenlerde yükseklik üçgen içerisinde yer alır ve tek bir noktada kesişir.

Geniş  açılı üçgenlerde,geniş açıyı oluşturan kenarlara çizilen yükseklikler  kenarların uzantısına iner üçgenin dışında olur.

Dik açılı üçgenlerde yükseklikler den ikisi dik kenarlara eşittir.

üçgende açıortay

Üçgende açıortay ; bir köşeden çizilen ve açıyı iki eşit parçaya ayıran ışın açıortaydır.

üçgende kenarortay

Üçgende kenarortay; bir köşeden  karşı kenarın orta noktasına çizilen doğru parçasına kenarortay denir.