üçgen eşitsizliği

İki kenar uzunluğunu bildiğimiz üçgenlerde başka herhangi bir bilgiye sahip değilsek üçüncü kenar uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından büyük olmak zorundadır. 
Kenar uzunlukları a,b,c olan bir üçgende b+c>a>b-c diyebiliriz.
 
 
Üçgenlerde açı ölçüsü ve karşısındaki kenarın uzunluğu arasında ilişki  vardır, açı büyüdükçe gördüğü kenar uzunluğuda artar.