öteleme ve yansıma

kazanımlar

M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.

a) Kareli veya noktalı kâğıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır.

b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilebilir .

c) Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yönde hareket ettiği ve şekil ile görüntüsünün eş

olduğu fark ettirilir.

M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.

a) Kareli veya noktalı kâğıt, koordinat sistemi üzerinde çalışmalar yapılır.

b) Dinamik geometri yazılımları ile yapılacak çalışmalara da yer verilebilir.

c) Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna dik ve

aralarındaki uzaklıkların eşit olduğu bu nedenle şekil ile görüntüsünün eş olduğu fark ettirilir.

ç) Simetri doğrularının üzerinde olan şekillerle de çalışmalar yapılır

M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.

a) En çok iki ardışık öteleme veya yansımaya yer verilir.

b) Desen, motif ve benzeri görsellerde öteleme veya yansıma dönüşümlerini belirlemeye yönelik

çalışmalara yer verilir.

c) Geleneksel sanatlarımızdan (çini, seramik, dokuma vb.) örnekler de dikkate alınır.

Öteleme
Şeklin büyüklüğü , yönü , biçimi değişmeden sadece konumunun degistirilmesidir.
Öteleme işlemi kordinat düzleminde gerçekleştirilirken yatayda öteleme x değerlerini değiştirirken, yukarı ve aşağı yönlü öteleme y ekseninindeki değerleri değiştirir.

 


Yansıma
Yansıma işlemi şeklin aynada görüntüsünü oluşturmakla aynı mantıkdadır .Simetri ekseni ayna görevi görür. Şekil üzerindeki noktaların simetri eksenine olan mesafesine bakılarak ,aynı mesafeler simetri ekseninin diğer tarafında belirlenerek şeklin yansıması oluşturur. Büyüklük ve biçim değişmezken şeklin yönü değişir.