Ondalık ifadelerin karekökleri

Ondalık ifadelerin kareköklerini belirlerken öncellikle ondalık gösterim rasyonel ifadeye çevrilir .

Pay ve paydadaki kareköklü ifadeler üslü ifadelerin çarpımı olarak yazılır ve tam kare olanlar kök dışına çıkarılır.