ondalik gosterimlerle islemler

ondalık gösterimlerle bölme işlemi bölme işlemi yaparken bölen de yer alan ondalık gösterimde ki virgülü kaç kaç basamak saha aldırırsak, bölünen deki virgülü de o kadar sağ kaydırırım nokta koyuyoruz kaydiracak basamak kalmayınca sıfır ekleriz