Doğrusal Denklemler

kazanımlar

 Doğrusal Denklemler

1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.

3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.

4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

birinci derecedem

Birinci dereceden denklemlerde önceki yıllardan farklı olarak ,rasyonel sayıların denklem içerisinde yer almasını görüyoruz.

kordinat sistemi

Kordinat sisteminde eksenler,bölgeler ve sıralı ikililer nedir?

iki değişken

Doğrusal ilişki nedir ?

Aralarında doğrusal ilişki bulunan değişkenlerin denklemleri nasıl oluşturulur?

grafik

Doğrusal denklemlerde tablo ve grafikler nasıl oluşturulur?

Grafiği verilen doğrusal denklemler nasıl okunur?

eğim

Eğim nedir?

Grafiği verilen doğrusal denklemlerde eğim nasıl hesaplanır?

Bir cevap yazın