Bilimsel gösterim

Bilimsel gösterim

Bilimsel gösterim nedir?  aşama aşama ilerleyelim.

Temel kısımdan hareketle 20 sayısını 2.10 şeklinde yazabildiğimizi hatırlarsınız; eğer biz burada 10 sayısını üslü olarak ifade ederek 2.10¹ yazabiliriz.

Çözümlemeyi biraz daha düzenli hale getirdiğimizde 

25 =2.10 + 5.1

aynı işlemi 10 un kuvvetlerinden faydalanarak

25=2.10¹+5.10⁰

yazarız.

İşlemi biraz daha ilerletim

368=300+60+8

368=3.100+6.10+8.1

368=3.10²+6.10¹+8.10⁰

 

Öğrendiklerimize ilave olarak bu sene ondalık gösterimde bu işlemin nasıl yapıldığına bakalım

bilimsel gösterim-ondalık gösterimlerde çözümleme

Daha temel örneklerden hareket edersek 

2000 sayısını 10 un kuvvetiyle çarpım şeklinde yazarsak 

2.10³ şeklinde yazabiliyorduk 

aynı sayıyı üssü küçültüp sayıyı büyüterek değeri değiştirmeden 

20.10² 
200.10¹
2000.10⁰
20000.10⁻¹

şeklinde yazabiliriz.

tersini yapar üssü büyütüp sayıyı küçültürsek 

2.10³
0,2.10⁴
0,02.10⁵
0,002.10⁶

İşlemlere baktığımızda üs artarken sayıların küçüldüğünü üs azaldığında sayıların büyüdüğünü görürüz.

iki kısımdan oluşur

Sayının yer aldığı kısım mutlaka 1 ve 10 arasında olması gerekir.

.

10 un kuvveti olarak gösterilen kısım sayıya göre 10 kuvveti ayarlanır 

sürükle
Sağdan sola sürüklediğimizde bilimsel gösterimi nasıl yaptığımızı görebiliriz ;25 sayısını 1 ile 10 arasına getirmek yani küçültmek için üssü artırdık
Sayıda büyütme veya küçültme işlemi yaparken ondalık gösterimlerde yani virgül olan durumlarda virgülü sayı 1 ve 10 arasında olacak şekilde kaydırır buna göre de üssü ayarlarız