basit olayların olma olasılığı

olasılık nedir ?

Olasılık:Bir olayın olma veya olmama durumunun matematiksel değeridir

Bir para atıldığında yazı gelme olasılığı 1/2 dir

Bir zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayının 3 olma olasılığı 1/6 dır .

Olasılık değerleri hesaplanırken pay  kısmına istenen durum 

                                                 payda kısmına tüm olasılıklar yazılır.

Zarın atılması durumunda olası tüm durumlar (1,2,3,4,5,6) yani 6 durumdan söz ederiz  bizden istenen durum zarın 3 gelmesi ise 1/6 sonucunu elde ederiz

Zarın atıldığında üst yüze çift sayı gelme olasılığı istenen durum=2,4,6

tüm durumlar 1,2,3,4,5,6 olacağı için olasılık değeri 3/6 olur 

Bir torba içerisinde 2 mavi,3 sarı ,5 kırmızı top olduğunu düşünelim

mavi top çekme olasılığı istenen durum 2 

tüm durumlar 10 olduğu için 

olasılık değeri 2/10 olur.

kesin olay nedir ?

Gerçekleşme olasılığı 1 olan olaylara kesin olay denir yani verilen bütün durumların istenme olayıdır , 

gerçek sayılar

Gerçek sayılar Ondalık ifadelerin karekökleri Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. Ondalık...

Read More