Basamak değerleri ,bölük

Basamak adları 

 

Basamak nedir ? adları birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı şeklinde sağdan sola doğru onun kuvvetleri şeklinde artar

 

basamak değerleri

Günlük hayatımızda sıklıkla milyonlu ifadeler kullanırız.

Türkiye nüfusu : 84 034 000 

Google üzerinde yaptığınız herhangi bir aramada :Yaklaşık 6.780.000 sonuç bulundu.

Basamak değeri nasıl hesaplanır ?

Basamak nedir :Rakamlar sayıyı oluştururken bulundukları   konum sebebiyle aldıkları değerlere  basamak değeri denir.

Basamak değerleri hesaplanırken sayının kendisinden önceki basamakları 0 kabul ederek kolay bir şekilde basamak değeri hesaplanır.

 

Rakamlar nelerdir kaç tanedir

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olmak üzere 10 tane rakam vardır bu rakamları yanyana getirerek sayıları oluştururuz .

 

 

Bölük nedir ? Bölük adları nelerdir?

Birler basamagindan başlayarak üçerli gruplandırma yapılarak bölükler oluşturulur .

Bölükler en küçük basamaga göre isimlendirilir birler bölüğü,binler bölüğü gibi

 

bölükler

 

9 basamaklı sayılar nedir? nasıl okunur ?

Sayıları doğru şekilde okuyabilmek için sayı basamaklarını düzgün bi şekilde gruplandırma yapmamız gerekir.

Gruplandırma işlemi yaparken birler basamagindan başlayarak onlar ve yüzler basamağı birlikte birler boluğunu oluşturur .

Binler bölüğünden sonra gelen kısım milyonlar bölüğü olur milyonlar basamağı onmilyonlar basamağı ve yuzmilyonlar basamagindan oluşur.

Sayılar isimlendirilirken bölükteki sayılar okunduktan sonra bölük adı söylenir.

 

sayıların okunuşu

 

 

Sayı değeri ve basamak değeri arasındaki fark nedir?

Sayı hangi basamakta olursa olsun rakamsal değeri sayı değeri ,bulunduğu basamagin değerinden ötürü aldığı değer sayının basamak değeridir.

Örnek.

87509874

Yukarıdaki sayinin

okunuşunu soyleyiniz

7,9,4 sayılarının sayı ve basamak değerlerini bulunuz.

 

Örnek

5671

sayısında 6 sayısının basamak değeri ile sayı değeri arasındaki farkı bulunuz .

Onlar basamağındaki sayı 3 azaltılırsa sayının değeri ve kaç azalır?

çözüm

6 nın sayı değeri her zaman kendisine eşit ve 6 dır .Basamak değeri ise yüzler basamağında yer aldığı için 600 olur.

600-6=594

 

örüntü

Örüntüler nedir ve günlük hayatımızdan ornekler Örüntü :sayıların veya şekillerin...

Read More

Yorumlar kapalı