eylül

12-18 EYLÜL

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların

pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar

19-25 EYLÜL

M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK)

hesaplar, ilgili problemleri çözer

26-2 EKİM

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar

M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

ekim

3-9 EKİM

M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak

çözümler.

M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder

10-16 EKİM

M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

17-23 EKİM

M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi

belirler

M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı

arasında olduğunu belirler

24-30 EKİM

M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine

alır

kasım

31-6 KASIM

M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

7-13 KASIM

M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek

verir.

21-27 KASIM

M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir

28 KASIM-4 ARALIK

M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.

aralık

28 KASIM-4 ARALIK

M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.

5-11 ARALIK

M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler

arasında uygun olan dönüşümleri yapar

12-18 ARALIK

M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.

M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir

19-25 ARALIK

M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve

bu değerin 1/n olduğunu açıkla

M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar

26-1 OCAK

M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar

M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.

ocak

02-08 OCAK

M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.

M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

09-15 OCAK

M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

16-22 OCAK

M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır

şubat

mart

nisan

mayıs

haziran