eylül

12-18 EYLÜL

u003cpu003eM.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayılarınu003c/pu003eu003cpu003epozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazaru003c/pu003e

19-25 EYLÜL

u003cpu003eM.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK)u003c/pu003eu003cpu003ehesaplar, ilgili problemleri çözeru003c/pu003e

26-2 EKİM

u003cpu003eM.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplaru003c/pu003eu003cpu003eM.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.u003c/pu003e

ekim

3-9 EKİM

u003cpu003eM.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanaraku003c/pu003eu003cpu003eçözümler.u003c/pu003eu003cpu003eM.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade ederu003c/pu003e

10-16 EKİM

u003cpu003eM.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.u003c/pu003e

17-23 EKİM

u003cpu003eM.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyiu003c/pu003eu003cpu003ebelirleru003c/pu003eu003cpu003eM.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayıu003c/pu003eu003cpu003earasında olduğunu belirleru003c/pu003e

24-30 EKİM

u003cpu003eM.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içineu003c/pu003eu003cpu003ealıru003c/pu003e

kasım

31-6 KASIM

u003cpu003eM.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.u003c/pu003e

7-13 KASIM

21-27 KASIM

u003cpu003eM.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.u003c/pu003eu003cpu003eM.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendiriru003c/pu003e

28 KASIM-4 ARALIK

u003cpu003eM.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.u003c/pu003e

aralık

28 KASIM-4 ARALIK

M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.

Çok adımlı işlemlerde hangi işlemin daha önce yapılacağı ayraçlarla belirtilir. 

b) Kesir çizgisi kullanılarak verilen işlemlerde, işlem önceliğinin kesir çizgisine göre belirlendiği vurgulanır.

M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.

5-11 ARALIK

M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

12-18 ARALIK

M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işleminde uygun modeller kullanılır.

M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.

19-25 ARALIK

M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.

a) Adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır. 

b) Değişken kullanımının önemi ve gerekliliği vurgulanır. 

c) Sayı örüntüleri incelenerek örüntünün kuralını bir değişken ile (örneğin n cinsinden) yazmaya yönelik çalışmalar yapılır. 

ç) Günlük hayat durumlarında veya şekil örüntülerindeki ilişkileri örüntüye dönüştürerek kuralı bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. 

26-1 OCAK

M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.

a) 7 + 2 = x+3 gibi eşitliklerin bozulmaması için x yerine gelecek sayıyı bulmaya yönelik çalışmalar yapılır. 

b) Ekleme ve çıkarma durumlarında eşitliğin korunduğunu göstermek için terazi veya benzeri denge modellerine yer verilir. 

c) Eşitliğin her iki tarafına aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması ve iki tarafın aynı sayıyla çarpılması veya bölünmesi durumunda eşitliğin korunması ele alınır.

ocak

02-08 OCAK

M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.

09-15 OCAK

M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 

Denklemlerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.

16-22 OCAK

M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.

şubat

mart

nisan

mayıs

haziran