6.sınıf veri analizi

araştırma yapılacak grubun özelliklerini taşıyan küçük gruba örneklem denir.

Orneklem için seçilen grubun büyük grubun özelliklerini taşıması önemlidir.

araştırma yaparken araştırma konusuna veri toplanılan grubun büyüklüğüne ve zamana göre en uygun veri toplama yolu yolunu seçerek veri toplayabiliriz.

veri toplama araçları.

tarama

görüşme anket

aritmetik ortalama

bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir.

açıklık büyük olduğundabüyük olduğunda aritmetik ortalama gelecekle ilgili tahmin yapmada kullanışlı olmaz