eylül-ekim

12-18 EYLÜL

6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü

niceliklerin değerini belirler

6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.

19-25 EYLÜL

6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya

yönelik işlemler yapar

26-2 EKİM

6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

3-9 EKİM

6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.

6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.

10-16 EKİM

6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.

17-23 EKİM

6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.

24-30 EKİM

6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler;

ilgili problemleri çözer.

kasım

31-6 KASIM

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar

7-13 KASIM

M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar

21-27 KASIM

M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir

M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.

28 KASIM-4 ARALIK

M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

aralık

28 KASIM-4 ARALIK

M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

5-11 ARALIK

M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.

M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar

12-18 ARALIK

M.6.1.5.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır

M.6.1.5.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır

19-25 ARALIK

M.6.1.5.5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler,

bu işlemi anlamlandırır

M.6.1.5.6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.

26-1 OCAK

M.6.1.5.7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder

M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

ocak

02-08 OCAK

M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir

M.6.1.6.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler

09-15 OCAK

M.6.1.6.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar

M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar

16-22 OCAK

M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar

M.6.1.6.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan

çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

şubat

mart

nisan

mayıs

haziran