kasım

31-6 KASIM

KAZANIMLAR

M.5.1.2.11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

M.5.1.2.12. Dört işlem içeren problemleri çözer.

M.5.1.3.1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

7-13 KASIM

KAZANIMLAR

M.5.1.2.11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

M.5.1.2.12. Dört işlem içeren problemleri çözer.

M.5.1.3.1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

21-27 KASIM

M.5.1.3.2. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

M.5.1.3.3. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

28 KASIM-4 ARALIK

M.5.1.3.4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar

ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.

aralık

28 KASIM-4 ARALIK

M.5.1.3.5. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar.

5-11 ARALIK

M.5.1.3.6. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.

12-18 ARALIK

M.5.1.4.1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.

19-25 ARALIK

M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.

26-1 OCAK

M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.

ocak

02-08 OCAK

M.5.1.5.1. Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.

M.5.1.5.2. Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.

09-15 OCAK

M.5.1.5.2. Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.

M.5.1.5.3. Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu

basamağın değeriyle ilişkisini anlar.

16-22 OCAK

M.5.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.

şubat

mart

nisan

mayıs

haziran